Правила технічної експлуатації залізничного транспорту промислових підприємств - страница 3

^ Ширина колії на ділянках з дерев'яними і металевими шпалами

 • Ділянки колії

  Номінальні

  Граничні

  Відхилення, в мм

  Пряма і крива радіусом 350м і більше


  1524 мм

  +6

  -8

  Крива радіусом 349-

  150м


  1530 мм

  +10

  -4

  149 м і менше

  1540 мм

  +10

  -4  5.9. Верх головок рейок обох ниток колії на прямих ділянках має бути на одному рівні. Дозволяється на прямих ділянках колії утримувати одну рейкову нитку на 4 мм вище другої.

  Підвищення зовнішньої рейкової нитки на кривих ділянках колії в залежності від радіусу кривої та швидкостей руху по ній встановлюється розпорядженням начальника залізничного цеху відповідно до Правил ремонту і утримання залізничних колій. Підвищення зовнішньої рейкової нитки не повинно перевищувати 150 мм.

  Відхилення в рівні розташування головок рейок на прямих і кривих ділянках колії допускається не більше 4 мм для постійних колій і 15 мм — для пересувних.

  На постійних і пересувних коліях відведення відступів за рівнем у межах допусків повинні бути плавними, але не більше 3 мм на 1 п. м — для постійних колій та 5 мм на 1 п. м — для пересувних.

  На коліях відвалів проводиться підвищення укісної (відвальної) нитки. Розмір такого підвищення визначається в залежності від стійкості укосів відвала та не має перевищувати 150 мм.

  5.10. На ділянках, обладнаних пристроями автоматики і телемеханіки, або тих, що підлягають обладнанню такими пристроями, верхня будова колії повинна задовольняти вимогам, що забезпечують нормальну роботу цих пристроїв.

  5.11. Порядок утримання і нагляду за штучними спорудами встановлюється відповідно до Інструкції з утримання штучних споруд залізничного транспорту промислових підприємств.

  Усі мости (у тому числі шляхопроводи, віадуки, естакади та пішохідні мости) класифікуються по вантажопідйомності на підставі діючих норм. Пропуск по мостам рухомого складу з навантаженнями, що перевищують розрахункові, забороняється.

  Штучні споруди повинні бути оснащені протипожежними засобами по встановленим нормам і, у необхідних випадках, мати пристосування для огляду.

  5.12. Для контролю й оцінки технічного стану колії і споруд на підприємствах повинні застосовуватися стандартні колієвимірювальні інструменти та інше необхідне обладнання, яке включено до державного реєстру засобів вимірювальної техніки та пройшло повірку або калібрування або державну метрологічну атестацію.

  5.13. Рейки на головних коліях, коліях приймання і відправлення поїздів та на коліях перевезення гарячих вантажів повинні періодично перевірятися дефектоскопічними засобами за графіком, затвердженим начальником залізничного цеху, але не рідше двох разів на рік; а на інших коліях — не менше одного разу на рік.

      1. ^ Рейки та стрілочні переводи


  5.14. Рейки і стрілочні переводи на головних і станційних коліях за потужністю й станом мають відповідати умовам експлуатації (осьовим навантаженням, вантажонапруженості і швидкостям руху поїздів).

  5.15. Норми зносу рейок та стрілочних переводів встановлюються Правилами ремонту і утримання залізничних колій підприємств та Посібником з ремонту і утриманню залізничної колії підприємств.

  5.16. Стрілочні переводи і глухі пересічення повинні відповідати затвердженій проектній документації та технічним умовам.

  Забороняється вносити зміни в конструкцію стрілочних переводів без узгодження з організацією, що затвердила проектну документацію на її конструкцію.

  У колію повинні укладатися стрілочні переводи з хрестовинами наступних марок:

  5.17. Забороняється експлуатувати стрілочні переводи, в яких допущена хоча б одна із перелічених несправностей:

  для стрілочних переводів марки 1/7 і більш пологих, симетричних — марки 1/6:

  - на головних коліях - 200 мм і більше;

  - на приймально-відправних коліях - 300 мм і більше;

  - на інших коліях - 400 мм і більше;

  - для стрілочних переводів марки 1/5 і крутіше ― більше 250 мм;

  Забороняється експлуатувати глухі пересічення в яких є хоча б одна з перелічених несправностей:


  Таблиця 3.

      1. 9988661534404792.html
       9988820584078287.html
       9988903899156993.html
       9989050486082725.html
       9989161970887971.html