Це програма, призначена для створення та обробки тексту. Текст, оформлений за допомогою текстового редактора, звичайно називається - страница 4

^ П\Т 1 Введення і редагування тексту. УРОК 1 Елементи рядка стану
Рядок стану, що представляє собою горизонтальну область у Word, розташовану нижче вікна документа, подає інформацію про поточне стані редактора й іншу контекстну інформацію (Таблиця 2.1).Щоб відобразити рядок стану, треба установити прапорець: команда Сервіс/ Параметри…/вкладка Вид/прапорець Рядок стану в групі Вікно.


Таблиця 2.1 - Призначення елементів рядка стану

Елемент

Показує

Стр номер

Номер сторінки, ґрунтуючись на схемі логічної нумерації, показуваної у вікні.

Разд номер

Номер роздягнула сторінки, показуваної у вікні.

Номер/номер

Ґрунтуючись на дійсному чи фізичному лічильнику в документі, номер сторінки /загальна кількість сторінок.

На … см

Відстань від верхньої частини сторінки до курсору. Якщо курсор знаходиться поза вікном, значення не відображається.

Ст...…

Рядок тексту, де розташований курсор. Якщо курсор знаходиться поза вікном, значення не відображається.

Кіл …

Відстань, у кількості символів, від лівого полючи до курсору. Якщо курсор знаходиться поза вікном, значення не відображається.

ЗАП

Індикатор режиму запису макросу. Двічі клацніть індикатор ЗАП, щоб чи уключити відключити запис макросу. При виключеному записі макросу індикатор ЗАП недоступний.

ИСПР

Індикатор режиму запису виправлень. Двічі клацніть індикатор ИСПР, щоб чи уключити виключити функцію змін запису. Коли зміни не записуються, індикатор ИСПР недоступний.

ВДЛ

Індикатор режиму виділення. Двічі клацніть індикатор ВДЛ, щоб чи уключити виключити цей режим. При виключеному режимі індикатор ВДЛ недоступний.

ЗАМ

Індикатор режиму заміни. Двічі клацніть індикатор ЗАМ, щоб чи уключити виключити цей режим. При виключеному режимі індикатор ЗАМ недоступний.Стан перевірки правопису. У процесі перевірки Word відображає перо, що пересувається по книзі. Якщо помилок не знайдено, з'являється значок перевірки. Якщо була знайдена помилка, з'являється знак "X". Щоб виправити помилку, треба двічі клацнути цьому значку.^ Уведення тексту.
Уведення тексту виробляється в позиції курсору. Клавіша натискається тільки після закінчення абзацу - у Word курсор автоматично переводяться на наступну рядок. Уведення тексту здійснюється в одному з двох режимів:

Переключення між режимами здійснюється за допомогою клавіші ^ Insert. Для визначення режиму використовується індикатор “ЗАМ” рядка стану. Якщо він чорного кольору, то включений режим заміни, а якщо сірого, то режим вставки. Подвійний щиглик мишею на індикаторі також переключає режими.

Для збільшення наочності тексту при форматування можна використовувати нерозривний чи дефіс твердий пробіл. Твердий пробіл перешкоджає розриву взаємозалежних фрагментів (приклад: 43,5 метрів). Він має вид звичайного пробілу і вводиться комбінацією [ Ctrl+Shift+Пробіл].

Нерозривний дефіс перешкоджає переносу слів, що містять дефіс (синьо-жовтий) і вводиться комбінацією [ Ctrl+Shift+-].

У Word можлива автоматичне розміщення переносу для більш рівномірного розташування тексту на сторінці. Для автоматичного розміщення переносів треба включити прапорець командою Сервіс \ Мова \ Розміщення переносів.
^ Переміщення в документі.
Переміщатися можна до наступного елементам документа й об'єктам у ньому: сторінка (по номері), рядок (по номері), закладка (по імені), примітка (по номері), таблиця по номері), ілюстрація (по номері), математична формула (по номері), інший вставлений у документ об'єкт (по імені). Для швидкого переходу до потрібного об'єкта використовується команда меню Виправлення/Перейти, комбінація клавіш Ctrl+G чи подвійний щиглик мишею на тій області рядка стану, де знаходиться інформація про поточну сторінці. Відкриється діалогове вікно “Перейти”. У списку “Перейти до” вибрати потрібний тип об'єкта. Переміщення відбувається при натисканні кнопок “Наступне” і ”Попереднє”. Працюючи з документом, можна переміщатися між його частинами як за допомогою клавіатури, так і за допомогою миші. Основні команди переміщення курсору введення за допомогою клавіатури відбиті в Таблиця 2.2..


Таблиця 2.2.-Переміщення по документі

Перехід

Сполучення клавіш

На один символ уліво/вправо

¬/®

На одне слово вліво/вправо

Ctrl+¬/ Ctrl+®

На один абзац нагору/униз

Ctrl+­/ Ctrl+¯

На один осередок у таблиці вліво/ вправо

Shift+Tab/ Tab

До попереднього/наступній рядку

¯/­

У кінець/початок рядка

End/ Home

У початок/кінець екрана

Alt+Ctrl+Page Up/ Alt+Ctrl+Page Down

На один екран нагору/униз

Page Up/ Page Down

У початок наступної/попередньої сторінки

Ctrl+Page Down/ Ctrl+Page Up

У початок/кінець документа

Ctrl+Home /Ctrl+End

До попереднього виправленню

Shift+F5


^ ТЕМА 9 ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

9986382729122794.html
9986467916940716.html
9986614812221465.html
9986779876747260.html
9986985417679273.html