Враховано частково - Порівняльна таблиця до проекту податкового кодексу україни


^ Враховано частково1379.

85.6. У разі відмови платника податків або його законних представників надати для вилучення оригінали або надати копії документів посадовій (службовій) особі контролюючого органу така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою контролюючого органу та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.

-498- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

У пункті 85.6 вилучити слова "надати для вилучення оригінали або", . слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".


Враховано

85.6. У разі відмови платника податків або його законних представників надати копії документів посадовій (службовій) особі органу державної податкової служби така особа складає акт у довільній формі, що засвідчує факт відмови, із зазначенням посади, прізвища, імені, по батькові платника податків (його законного представника) та переліку документів, які йому запропоновано подати. Зазначений акт підписується посадовою (службовою) особою органу державної податкової служби та платником податків або його законним представником. У разі відмови платника податків або його законного представника від підписання зазначеного акта в ньому вчиняється відповідний запис.-499- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)

Пункт 85.6 статті 85 Розділу II вилучити.

Відхилено

Факт відмови у наданні копій документів повинен бути зафіксований.


-500- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

У пункті 85.6 статті 85 слова "надати для вилучення оригінали або" виключити.

Враховано


-501- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

У пункті 85.6 вилучити слова "надати для вилучення оригінали або"; .


Враховано


-502- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)

У статті 85:

пункти 85.6 - 85.8, 85.10 виключити;

Враховано частково

Факт відмови у наданні копій документів повинен бути зафіксований.
1380.

85.7. Вилучення оригіналів або отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами контролюючого органу, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи контролюючого органу, які здійснюють вилучення документів, роблять відмітку про відмову від підпису.

-503- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

у пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити, слова "здійснюють вилучення" замінити словами "отримують копії"; слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".

Враховано

85.7. Отримання копій документів оформляється описом. Копія опису, складеного посадовими (службовими) особами органу державної податкової служби, вручається під підпис платнику податків або його законному представнику. Якщо платник податків або його законний представник відмовляється від засвідчення опису або від підпису про отримання копії опису, то посадові (службові) особи органу державної податкової служби, які отримують копії роблять відмітку про відмову від підпису.-504- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

У пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити;

Враховано


-505- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)

Пункт 85.7 статті 85 Розділу II вилучити.

^ Викладено в новій редакції.-506- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

У пункті 85.7 слова "Вилучення оригіналів або" виключити, слова "здійснюють вилучення" замінити словами "отримують копії".

Враховано
1381.

85.8. Не підлягають вилученню оригінали документів, що не можуть свідчити про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та зборів, а також порушення вимог іншого законодавства, контроль за виконанням якого покладено на контролюючі органи.

-507- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

пункти 85.8 та 85.10 виключити.

Враховано


-508- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

Виключити пункти 85.8, 85.10 відповідно змінивши нумерацію.

Враховано


-509- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

Виключити з тексту законопроекту пункти 85.8 та 85.10 статті 85.

Враховано
1382.

85.9. Посадова (службова) особа контролюючого органу, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

-510- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

У підпункті 85.9. статті 85 слова "контролюючого органу" замінити словами "органу державної податкової служби".

Враховано

85.9. Посадова (службова) особа органу державної податкової служби, яка проводить перевірку, у випадках, передбачених цим Кодексом, має право отримувати від платника податків або його законних представників копії документів, що належать до предмета перевірки. Такі копії повинні бути засвідчені підписом платника податків або його посадової особи та скріплені печаткою (за наявності).

1383.

85.10. Порядок вилучення посадовими (службовими) особами контролюючого органу оригіналів та надання платниками податків копій документів затверджується центральним органом державної податкової служби, у разі вилучення оригіналів або отримання копій митним органом - спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи.

-511- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

пункти 85.8 та 85.10 виключити.

Враховано


-512- Н.д.Святаш Д.В. (Реєстр.картка №121)

Виключити пункти 85.8, 85.10 відповідно змінивши нумерацію

Враховано


-513- Н.д.Давиденко А.А. (Реєстр.картка №393)

Пункт 85.10 статті 85 Розділу II вилучити.

Враховано


-514- Н.д.Коновалюк В.І. (Реєстр.картка №83)

Виключити з тексту законопроекту пункти 85.8 та 85.10 статті 85.

Враховано
1384.

85.11. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів. Такі копії повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу та засвідчені печаткою та підписами посадових (службових осіб) правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів. У разі коли документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами до початку перевірок або отримання повідомлення платником податків про проведення планової виїзної перевірки терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів.

-515- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Пункт 85.11 статті 85 викласти у такій редакції:

«85.11. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів, або забезпечити доступ до перевірки таких документів.

Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових осіб) правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або доступ до перевірки вилучених документів. повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу.

У разі коли документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або доступу до них».

Враховано

85.11. У разі коли до початку або під час проведення перевірки оригінали первинних документів, облікових та інших регістрів, фінансової та статистичної звітності, інших документів з питань обчислення і сплати податків та зборів, а також виконання вимог іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, були вилучені правоохоронними та іншими органами, зазначені органи зобов’язані надати для проведення перевірки контролюючому органу копії зазначених документів, або забезпечити доступ до перевірки таких документів.

Такі копії, засвідчені печаткою та підписами посадових (службових осіб) правоохоронних та інших органів, якими було здійснено вилучення оригіналів документів, або доступ до перевірки вилучених документів. повинні бути надані протягом 3 робочих днів з дня отримання письмового запиту контролюючого органу.

У разі коли документи, зазначені в абзаці першому цього пункту, було вилучено правоохоронними та іншими органами, терміни проведення такої перевірки, у тому числі розпочатої, переносяться до дати отримання вказаних копій документів або доступу до них.-516- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)

У статті 85:

- в останньому реченні пункту 85.11 слово "планової" виключити.

Відхилено

Отримання повідомлення передбачається лише для планових перевірок.
1385.

Стаття 86. Оформлення результатів перевірокСтаття 86. Оформлення результатів перевірок

1386.

86.1. Результати перевірок (крім камеральних невиїзних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків та їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні складається довідка.

-517- Н.д.Хомутиннік В.Ю. (Реєстр.картка №90)

Статтю 86. викласти в такій редакції:

«86.1. Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні складається довідка.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати.

Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).

У разі незгоди платника податків з висновками акту, такий платник зобов’язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акту або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.

86.2. За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

86.3. Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначені статтями 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальних перевірок у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов’язання.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки, або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.

86.4. Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). Такий акт не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається або надсилається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законним представникам у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.

Платник податків або його законні представники протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки), зобов’язані повернути органу державної податкової служби підписаний примірник акта (довідки).

У разі неподання платником податків у визначений абзацом другим цього пункту строк підписаного акта (довідки) перевірки та заперечень (у разі їх наявності) вважається, що платник податків з актом ознайомлений.

Після отримання органом державної податкової служби від платника податків примірника акта (довідки) другий примірник такого акта вручається або надсилається платнику податків.

86.5. Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, визначених статтею 80 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).

Підписання акта (довідки таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.

У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.

86.6. Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.

86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.

У разі, якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, орган державної податкової служби зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

Участь керівника відповідного органу державної податкової служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою. Такі заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

86.8. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку передбаченому статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

86.9. У разі коли грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення - рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

86.10. В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника»


Враховано86.1. Результати перевірок (крім камеральних) оформлюються у формі акта або довідки, які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками (у разі наявності). У разі встановлення під час перевірки порушень складається акт. Якщо такі порушення відсутні складається довідка.

Акт (довідка), складений за результатами перевірки та підписаний посадовими особами, які проводили перевірку, у строки визначені цим Кодексом, надається платнику податків або його законному представнику, який зобов’язаний його підписати.

^ Строк складення акта (довідки) про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки встановленого цим Кодексом (з урахуванням його продовження).

У разі незгоди платника податків з висновками акту, такий платник зобов’язаний підписати такий акт перевірки із зауваженнями, які він має право надати разом з підписаним примірником акту або окремо у строки, передбачені цим Кодексом.

86.2. За результатами камеральної перевірки у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, який підписується посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.

86.3. Акт (довідка) документальної виїзної перевірки, що визначені статтями 77 і 78 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта (довідки) посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальних перевірок у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов’язання.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки, або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.

86.4. Акт (довідка) документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів). Такий акт не пізніше наступного робочого дня після його реєстрації вручається або надсилається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законним представникам у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.

Платник податків або його законні представники протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта (довідки), зобов’язані повернути органу державної податкової служби підписаний примірник акта (довідки).

У разі неподання платником податків у визначений абзацом другим цього пункту строк підписаного акта (довідки) перевірки та заперечень (у разі їх наявності) вважається, що платник податків з актом ознайомлений.

Після отримання органом державної податкової служби від платника податків примірника акта (довідки) другий примірник такого акта вручається або надсилається платнику податків.

86.5. Акт (довідка) про результати фактичних перевірок, визначених статтею 80 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт (довідка) про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).

Підписання акта (довідки таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.

У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта (довідки), посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта (довідки) перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.

86.6. Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.

86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті (довідці) перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта (довідки). Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях.

У разі, якщо платник податку виявив бажання взяти участь у розгляді його заперечень до акта перевірки, орган державної податкової служби зобов’язаний повідомити такого платника податків про місце і час проведення такого розгляду. Таке повідомлення надсилається платнику податків не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від нього заперечень, але не пізніше ніж за два робочих дні до дня їх розгляду.

Участь керівника відповідного органу державної податкової служби (або уповноваженого ним представника) у розгляді заперечень платника податків до акта перевірки є обов’язковою. Такі заперечення є невід’ємною частиною акта (довідки) перевірки.

Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається керівником органу державної податкової служби (або його заступником) з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності). Платник податків або його законний представник може бути присутнім під час прийняття такого рішення.

86.8. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку передбаченому статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

86.9. У разі коли грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального закону або закону про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення - рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку. Статус таких матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законом або законом про оперативно-розшукову діяльність.

^ 86.10. В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника.-518- Н.д.Кармазін Ю.А. (Реєстр.картка №389)

Частину 86.1. викласти в такій редакції: "86.1. Результати перевірок (крім камеральних невиїзних) оформлюються у формі акта (якщо під час перевірки встановлені порушення) або довідки (якщо порушення відсутні), які посадовими особами органу державної податкової служби, не пізніш ніж за один день до закінчення строку перевірки, надаються платникам податків або їхнім законним представникам для ознайомлення, і які підписуються посадовими особами органу державної податкової служби та платниками податків або їх законними представниками.", це надасть час виявити можливі помилки і дасть мінімізує можливості навантаження на інші податкові органи щодо проведення додаткових перевірок, у випадку можливих скарг платника податку.

^ Враховано в іншій редакції


-519- Н.д.Бондаренко В.Д. (Реєстр.картка №275)

&&

Доповнити п. 86.1. абзацом наступного змісту:

За три дні до завершення перевірки орган державної податкової служби зобов’язаний ознайомити платника податку з результатами перевірки (проектом акту чи довідки) та отримати від платника податку пояснення спірних питань для остаточного узгодження акту перевірки.

Враховано в іншій редакції
1387.

86.2. Під час проведення органом державної податкової служби камеральної невиїзної перевірки та у разі встановлення порушень складається акт у двох примірниках, які підписуються посадовими особами такого органу, які проводили перевірку, і після реєстрації в органі державної податкової служби вручається або надсилається для підписання протягом трьох робочих днів платнику податків у порядку, визначеному статтею 42 цього Кодексу.


1388.

Результати камеральної перевірки, проведеної митним органом, оформлюються відповідним актом та є підставою для самостійного визначення митним органом суми податкових зобов’язань відповідного суб’єкта господарювання і для застосування заходів, передбачених законами України.


1389.

86.3. За результатами документальної невиїзної перевірки складається у двох примірниках акт або довідка, які у день закінчення перевірки підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, що проводили перевірку, реєструється в органі державної податкової служби та не пізніше робочого дня, що настає за днем закінчення перевірки, вручається або надсилається для ознайомлення та підписання платнику податків або його законним представникам у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень.


1390.

Платник податків або його законні представники протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем отримання акта, зобов’язані повернути органу державної податкової служби підписаний примірник акта та мають право подати свої заперечення.


1391.

У разі неподання платником податків у визначений абзацом другим цього пункту строк підписаного акта перевірки та заперечень (у разі їх наявності) вважається, що платник податків з актом ознайомлений.


1392.

Після отримання органом державної податкової служби від платника податків примірника акта, другий примірник такого акта вручається або надсилається платнику податків.


1393.

86.4. Акт або довідка документальної виїзної планової чи позапланової перевірок, що визначеністаттями78 і79 цього Кодексу, складаються у двох примірниках, підписуються посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, та реєструється в органі державної податкової служби протягом п’яти робочих днів з дня, що настає за днем закінчення установленого для проведення перевірки строку (для платників податків, які мають філії та/або перебувають на консолідованій сплаті, - протягом 10 робочих днів).

-520- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)

У статті 86:

- у абзаці першому пункту 86.4 слова "планової чи позапланової перевірок, що визначені статтями 78 і 79 цього Кодексу, " замінити словом "перевірки";

^ Враховано по суті
1394.

Строк складення акта або довідки про результати перевірки не зараховується до строку проведення перевірки з урахуванням його продовження, встановленого цим Кодексом.


1395.

Акт або довідка про результати перевірки у строки, визначені в абзаці першому цього пункту, підписується платниками податків або їх законними представниками. У разі відмови платника податків або його законних представників від підписання акта або довідки посадовими особами органу державної податкової служби складається відповідний акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати виїзної планової чи позапланової документальних перевірок у день його підписання або відмови від підписання вручається або надсилається платнику податків чи його законному представнику.

-521- Н.д.Королевська Н.Ю. (Реєстр.картка №241)

У статті 86:

- у абзаці третьому пункту 86.4 слова "виїзної планової чи позапланової документальних перевірок" замінити словами "документальної виїзної перевірки"

^ Враховано в іншій редакції
1396.

Відмова платника податків або його законних представників від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити, визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки, грошові зобов’язання.


1397.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки про результати перевірки, або неможливості його вручення та підписання у зв’язку з відсутністю платника податків або його законних представників за місцезнаходженням, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених у цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт.


1398.

86.5. Акт або довідка про результати контрольних виїзних перевірок, визначених статтею80 цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт або довідка про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності).

-522- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)

Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)

Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)

п. 86.5. - виключити;


Відхилено

Порушує порядок оформлення результатів фактичних перевірок. Норма чинного законодавства


-523- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)

&&

У статті 86 пункт 86.5 доповнити новим абзацом такого змісту:

"У разі, якщо податковий орган не направив платнику податків акт в термін зазначений в законі, вважається що порушень податкового законодавства не виявлено";

Відхилено

Призведе до невиконання платником податків обов’язку щодо сплати податків Норма чинного законодавства


-524- Н.д.Ляпіна К.М. (Реєстр.картка №339)

86.5. Акт або довідка про результати виїзних перевірок, визначених статтеюПомилка! Джерело посилання не знайдено. цього Кодексу, складається у двох примірниках, підписується посадовими особами органів державної податкової служби, які проводили перевірку, реєструється не пізніше наступного робочого дня після закінчення перевірки. Акт або довідка про результати зазначених перевірок підписуються особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представникам

^ Враховано в іншій редакції

1399.

Підписання акта таких перевірок особою, яка здійснювала розрахункові операції, платником податків та його законними представниками (у разі наявності) та посадовими особами органу державної податкової служби, які проводили перевірку, здійснюється за місцем проведення перевірки або у приміщенні органу державної податкової служби.


1400.

У разі відмови платника податків, його законних представників або особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта або довідки, посадовими особами органу державної податкової служби складається акт, що засвідчує факт такої відмови. Один примірник акта або довідки про результати перевірки не пізніше наступного робочого дня після його складення реєструється в журналі реєстрації актів податкового органу і не пізніше наступного дня після його реєстрації вручається або надсилається платнику податків, його законному представнику або особі, яка здійснювала розрахункові операції.


1401.

У разі відмови платника податків або його законних представників від отримання примірника акта або довідки перевірки чи неможливості його вручення платнику податків або його законним представникам або особі, яка здійснювала розрахункові операції з будь-яких причин, такий акт або довідка надсилається платнику податків у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень. У зазначених в цьому абзаці випадках органом державної податкової служби складається відповідний акт або робиться позначка в акті або довідці про результати перевірки.


1402.

86.6. Відмова платника податків або його законних представників чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, від підписання акта перевірки або отримання його примірника не звільняє платника податків від обов’язку сплатити визначені органом державної податкової служби за результатами перевірки грошові зобов’язання.

-525- Н.д.Каплієнко В.В. (Реєстр.картка №321)

Н.д.Задирко Г.О. (Реєстр.картка №286)

Н.д.Рибаков І.О. (Реєстр.картка №253)

Н.д.Костенко П.І. (Реєстр.картка №247)

у п. 86.6 слова "чи особи, яка здійснювала розрахункові операції, " -виключити.

Відхилено

При проведенні фактичної перевірки така перевірка здійснюється за місцезнаходженням планика податків (провадження ним господарської діяльності), у присутності особи, яка здійснює розрахункові операції тому така особа також повинна підписати метіраіли перевірки. Норма чинного законодавства
1403.

86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довідці перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом п’яти робочих днів з дня отримання акта або довідки. Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) може брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності).

-526- Н.д.Олійник В.С. (Реєстр.картка №324)

У статті 86 пункт 86.7 викласти в такій редакції:

"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довідці перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом десяти робочих днів з дня отримання акта або довідки. Такі заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днів, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевірки, проведеної у зв’язку з необхідністю з’ясування обставин, що не були досліджені під час перевірки та зазначені у зауваженнях), та платнику податків надсилається відповідь у порядку, визначеному статтею58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень. Платник податку (його уповноважена особа та/або представник) може брати участь у розгляді заперечень, про що такий платник податку зазначає у запереченнях. Рішення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності)";

^ Враховано в іншій редакції


-527- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

пункт 86.7. статті 86 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"86.7. У разі незгоди платника податків або його законних представників з висновками перевірки чи фактами та даними, викладеними в акті або довiдцi перевірки, вони мають право подати свої заперечення протягом десяти робочих днiв з дня отримання акта або довiдки. Такi заперечення розглядаються органом державної податкової служби протягом п’яти робочих днiв, що настають за днем їх отримання (днем завершення перевiрки, проведеної у зв’язку з необхiднiстю з’ясування обставин, що не були дослiдженi пiд час перевiрки та зазначенi у зауваженнях), та платнику податкiв надсилається вiдповiдь у порядку, визначеному статтею 23 цього роздiлу для надсилання (вручення) податкових повiдомлень−рiшень. Рiшення про визначення грошових зобов’язань приймається з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податкiв (у разi їх наявностi).".

Враховано в іншій редакції
1404.

86.8. Надання платником податків заперечень до актів перевірок та їх розгляд здійснюється у порядку, визначеному центральним органом державної податкової служби.


1405.

86.9. Податкове повідомлення-рішення приймається керівником податкового органу (його заступником) протягом десяти робочих днів з дня наступного за днем вручення платнику податків акта перевірки у порядку передбаченому статтею 58 цього Кодексу для надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень, а за наявності заперечень посадових осіб платника податків до акта перевірки - приймається з урахуванням висновку про результати розгляду заперечень до акта перевірки - протягом трьох робочих днів, наступних за днем розгляду заперечень і надання (надсилання) письмової відповіді платнику податків.

-528- Н.д.Шпенов Д.Ю. (Реєстр.картка №141)

пункт 86.9. статті 86 глави 5-3 розділу IΙ викласти в наступній редакції:

"86.9. За результатами розгляду матеріалів перевірки органом державної податкової служби, з урахуванням результатів розгляду заперечень платника податків (у разі їх наявності), приймається податкове повідомлення - рішення.Таке податкове повідомлення - рішення приймається не пізніше 10 робочих днів з дня реєстрації акта перевірки.".

Враховано в іншій редакції
1406.

86.10. У разі коли грошове зобов’язання розраховується органом державної податкової служби за результатами перевірки, призначеної відповідно до кримінально-процесуального законодавства або законодавства про оперативно-розшукову діяльність, податкове повідомлення - рішення за результатами такої перевірки не виноситься до дня набрання законної сили відповідним рішенням суду. Матеріали перевірки разом з висновками органу державної податкової служби передаються правоохоронному органу, що призначив перевірку для використання матеріалів відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства або законодавства про оперативно-розшукову діяльність. Статус матеріалів перевірки та висновків органу державної податкової служби визначається кримінально-процесуальним законодавством або законодавством про оперативно-розшукову діяльність.


1407.

86.11. В акті перевірки зазначаються як факти заниження, так і факти завищення податкових зобов’язань платника податків.


1408.


9978881169999134.html
9978971958038352.html
9979003019293171.html
9979093109450319.html
9979214769633108.html